Writing

miscellaneous / typography

Spitse pen, brede pen, penseel, maart 2010

De handgeschreven Humanistische minuskel en cursief.

Tekst uit ‘Oeroeg’ van Hella S. Haasse


Pointed pen, wide pen, brush, March 2010

Writing the Humanist minuscle in various ways.

Text from ‘Oeroeg’ written by Hella S. Haasse

Schrijven6
 
schrijven5
 
schrijven3
 
schrijven2
 
schrijven1