Stenpiren Göteborg

miscellaneous

april 2008

Een ontwerp voor een gebouw bestaande uit drie verschillende delen. Een gebied voor de werklieden, een voor de administratieve medewerkers en een ruimte voor de bezoekers van de expositieruimte. Als eerste maak ik een schema om de verschillende gebieden te rangschikken, de onderhoudswerf aan de linkerkant –naast het schip– in het midden de kantoren en aan de rechterzijde de openbare ruimte met de winkel, het café en de tentoonstelling.

De wanden van het gebouw wijzen naar buiten. Het centrale gedeelte is zeven meter hoog, beide uiteinden zijn negen meter hoog. De buitenwanden kantelen naar buiten en hellen twee meter over het water. De kanteling beeldt de hunkering naar het water uit. Het publieke deel van het gebouw heeft een gebogen muur, zodat het gebouw een vriendelijker en toegankelijkere uitstraling heeft.


April 2008

A design for a building existing of three different areas. One area for the maintenance workers, one for the administration workers and one area for the visitors. First I made a scheme to arrange the different areas, the maintenance yard on the left, next to the ship, in the middle the offices and on the right the public area with the shop, the cafe and the exhibition.

The shape of the building is pointing outwards. The middle area is seven meters high, and both ends are nine meters high. Both outer walls are tilting towards the water for two meters. I made them tilt because of an outer motion of the building towards the sea, referring to the buildings origin. The public part of the building has a curved wall, so that the building looks friendly and more accessible.

This project is made during the minor architecture and design while I studied engeneering.
gotenburg0

 

 

gotenburg1

gotenburg2

gotenburg3

gotenburg4

gotenburg5

gotenburg6

gotenburg7

gotenburg8

gotenburg9