Elan

posters / typography

420×600 mm, juni 2012

Dit lettertype en deze presentatieposters zijn ontworpen voor mensen met dyslexie.


420×600 mm, June 2012

This font and presentation posters are designed for people with dyslexia.

ELAN-1

ELAN-2

ELAN-3

ELAN-4