Hier is het bio

books / datavisualisations / typography

190×270 mm, juni 2013

Hier is het bio is een data-atlas over de relatie tussen biologisch voedsel, leefomgeving en de aanwezigheid van een tuin of balkon bij de woning.

De toeschouwer leest in het eerste deel over wat biologisch voedsel inhoud. Beschreven en gevisualiseerd zijn de feiten en regels voor biologische landbouw. Ook is er plaats voor persoonlijke ervaring en discussie.

Het tweede deel geeft de uitkomsten van de enquête weer, waarin 195 personen vragen beantwoorden over hun gebruiken en leefomgeving. Deze vragen staan in dit deel tegenover elkaar en door middel van datavisualisaties komen nieuwe verbanden aan het licht. De lezer krijgt door deze vraagcombinaties inzicht in de keuzes en het gedrag van anderen. Het boek bevat geen conclusie, omdat de lezer –door middel van de opgenomen informatie– zelf een besluit neemt aangaande de keuze voor het wel of niet biologisch consumeren.


(Here, it’s biologic) 190×270 mm, June 2013

Hier is het bio is a data-atlas about the relation between organic food, environment and the presence of a garden or balcony at home.

In the first part, the viewer reads about the means of organic food. Described and visualized are the facts and rules for organic farming. There is also a place for personal experience and discussion.

The second part displays the results of the survey in which 195 people answer questions about their habits and environment. These questions are brought together in this and through datavisulizations new connections become visible. By these question combinatons, the reader will have insight into the choices and behavior of others. The book contains no conclusion, because the reader –through the included information– shall decide on the choice of whether or not to consume organic.

0-Hier_is_het_bio-ANIMATED
 
0_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
00_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
01_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
02_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
03_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
04_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
05_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
06_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
07_vandenBrink_Hier-is-het-bio
 
08_vandenBrink_Hier-is-het-bio